Προφίλ

 

“Επένδυση και διαβατήριο για το μέλλον”

 

 

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας.

Στη σημερινή Ευρώπη του έντονου ανταγωνισμού και των ειδικών απαιτήσεων, η γνώση της γαλλικής γλώσσας προσφέρει σπουδαίες προοπτικές σπουδών σε όλους τους τομείς: έρευνα στην ιατρική, βιολογία, τεχνολογία αιχμής, νομική, διοίκηση.

Στον επαγγελματικό στίβο, μεγάλες γαλλόφωνες εταιρίες συνάπτουν οικονομικές σχέσεις με αντίστοιχες ελληνικές και εξασφαλίζουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές σε νέους που γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ρούλας Βίτσα η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας μετατρέπεται σε μία ευχάριστη διαδικασία γνώσης.

  • Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά στην διδακτική πράξη.
  • Η διδασκαλία υποστηρίζεται από πρόσθετο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την καλύτερη και ταχύτερη εμπέδωση της γνώσης.
  • Έμπειροι καθηγητές πανεπιστημιακού επιπέδου με επιμόρφωση πάνω στα καινούργια προγράμματα σπουδών.

 

Υπεύθυνη Σπουδών: Ρούλα Βίτσα

  • Πτυχιούχος πανεπιστημιακών σπουδών ψυχολογίας
  • Επιμορφώτρια στην παραγωγή και αξιολόγηση διδακτικού υλικού
  • Υπεύθυνη σεμιναρίων στο Σύλλογο Αθηνών
  • Ιππότης του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων
  • Επιμόρφωση στις Νευρωεπιστήμες και εκπαίδευση (Ε.Κ.Παν. Αθηνων)

 

“Εξασφαλισμένη επιτυχία στα διπλώματα διεθνούς εμβέλειας DELF – DALF – SORBONNE”