Διευθύντρια Σπουδών

Θεοδώρα Βίτσα

Υπεύθυνη  του Κέντρου Ξένων Γλωσσών  με αποκλειστικό αντικείμενο την  Γαλλική Γλώσσα. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών λειτούργει από το 1982.

Η κα Βίτσα είναι διπλωματούχος του γαλλικού πανεπιστημίου Université Paul  Valéry, Μontpellier III (1977 – 1981) όπου παρακολούθησε επιτυχώς σπουδές στον τομέα της Ψυχολογίας.

Επιπλέον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την ετήσια επιμόρφωση σχετικά με την “Παραγωγή και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού” που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διδακτικής Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου  Θεσσαλονίκης  κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1991-1992.

Η κα Βίτσα έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια κατάρτισης  και ενημέρωσης  πάνω στην διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας  καθώς και τις πιστοποιήσεις  γλωσσομάθειας ενώ είναι Υπεύθυνη προετοιμασίας συμμετεχόντων σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών και επαγγελματικής κατάρτισης νέων. Τέλος, η κα Βίτσα ολοκλήρωσε την επιμόρφωση της στις Νευρωεπιστήμες και στην Εκπαίδευση από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική τιμή που έχει λάβει η κα Βίτσα από τη Γαλλική Δημοκρατία το 2006 όταν και εχρίσθη Ιππότης του Τάγματος των Ακαδημαϊκών Φοινίκων.