Αποτελέσματα  σχολικού έτους 2016-2017

Αποτελέσματα σχολικού έτους 2016-2017

Επιτυχόντες  Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Sorbonne C2 (AΣΕΠ Άριστη γνώση, αντιστ. Proficiency) MΠΙΤΣΑΒΑΣ Δημήτρης ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΗ  ΙΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Θωμάς ΠΑΤΡΩΝΗ  Αλεξάνδρα ΡΕΠΑΝΗ  Κωνσταντίνα ΡΗΓΑ  Ευαγγελία ΣΦΥΡΗ  Μαρία-Κωνσταντίνα ΒΟΥΛΓΑΡΗ  Ελένη ΖΟΛΩΤΑ  Μαρία 100 %...