Δομή Μαθημάτων

Κάθε επίπεδο μαθημάτων περιλαμβάνει όλα τα γλωσσικά εφόδια που απαιτούνται για την  ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητευόμενος για να μπορέσει να επικοινωνήσει στην ξένη γλώσσα: γραμματική, λεξιλόγιο, ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου, ασκήσεις κατανόησης γραπτών κειμένων, ασκήσεις ακουστικής κατανόησης, ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου.

Κάθε επίπεδο αποτελείται από τα εξής:

Σημειώσεις μαθημάτων

Το περιεχόμενο των οπτικοακουστικών μαθημάτων διατίθεται και σε μορφή σημειώσεων, ιδανικές για σφαιρική κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και για πολλαπλές επαναλήψεις.

Τεστ αξιολόγησης

Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα τεστ αξιολόγησης που σας επιτρέπει να αυτοαξιολογηθείτε και να ελέγξετε το βαθμό κατανόησης από μέρους σας της διδαχθείσας ύλης.

Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου

Οι ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου (εκθέσεις) επιτρέπουν στο μαθητή να παράγει ένα γραπτό κείμενο, επικαλούμενος τις γνώσεις που έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν μια καινοτομία στο χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς ο μαθητής εκφράζεται ελεύθερα, με τον δικό του τρόπο και οι καθηγητές του efrench.gr διορθώνουν το κείμενό του σε προσωπικό επίπεδο, χωρίς να πραγματοποιείται κανένα είδος αυτόματης διόρθωσης στο κείμενο. Οι καθηγητές του efrench.gr μέσα από τις ασκήσεις αυτές παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών, προσφέροντας τις κατάλληλες διορθώσεις και συμβουλές.

Ασκήσεις κατανόησης κειμένου

Πρόκειται για ασκήσεις που ελέγχουν την κατανόηση αυθεντικών κειμένων, τις οποίες έχουμε κατασκευάσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σύγχρονων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για τη γαλλική γλώσσα.

Ασκήσεις ακουστικής κατανόησης

Οι ασκήσεις αυτές αφορούν την κατανόηση προφορικού λόγου, ο οποίος εκφωνείται από Γάλλους ομιλητές. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την αυθεντική γαλλική ομιλούμενη γλώσσα και εξασκούνται στην κατανόησή του, όπως απαιτείται από την πραγματική επικοινωνία. Demo τεστ ακουστικής κατανόησης

Ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου

Οι ασκήσεις παραγωγής προφορικού λόγου αποτελούν βασικό κομμάτι στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Μέσα από αυτές τις ασκήσεις, ο μαθητής ξεπερνά τις δυσκολίες προφορικής έκφρασης στην ξένη γλώσσα, αποκτά εμπειρία στην επικοινωνία σε αυτήν και αισθάνεται πιο σίγουρος για τις γνώσεις που έχει κατακτήσει καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων.

Κάθε τμήμα του κάθε επιπέδου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα, ώστε να πραγματοποιείται ολοκληρωμένη εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, χωρίς κενά σε καμία επικοινωνιακή δεξιότητα.

Ως εκπαιδευόμενος έχετε την πλήρη υποστήριξη του προσωπικού σας καθηγητή. Ο καθηγητής που ορίζεται είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε απορία σας όσον αφορά την ύλη και διορθώνει τις ασκήσεις που του στέλνετε, όπως γίνεται με τα καθήκοντα σε ένα φροντιστήριο ή σε ένα ιδιαίτερο μάθημα.