Επιτυχόντες 

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

Sorbonne C2 (AΣΕΠ Άριστη γνώση, αντιστ. Proficiency)

 1. MΠΙΤΣΑΒΑΣ Δημήτρης
 2. ΜΟΥΤΣΟΛΛΑΡΗ  ΙΡΑ
 3. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Θωμάς
 4. ΠΑΤΡΩΝΗ  Αλεξάνδρα
 5. ΡΕΠΑΝΗ  Κωνσταντίνα
 6. ΡΗΓΑ  Ευαγγελία
 7. ΣΦΥΡΗ  Μαρία-Κωνσταντίνα
 8. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  Ελένη
 9. ΖΟΛΩΤΑ  Μαρία

100 % επιτυχία

 

Sorbonne C1   (ΑΣΕΠ πολύ καλή γνώση/ αντιστ. advanced)

 1. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  Μάριος
 2. ΣΙΜΟΥ  Σταυρούλα
 3. ΤΡΑΧΙΛΗ Μαρία-Ιωάννα
 4. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Θωμάς –Χρήστος
 5. ΒΟΥΛΓΑΡΗ  Ελένη